Årets utstilling «på reise».

Med malerier fra blant annet Den Franske rivieraen, Grez, Caen, Roma og Sevilla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerens temautstilling «På reise» viser noen av Christian Skredsvigs malerier fra blant annet Den Franske rivieraen, Grez, Caen, Roma og Sevilla. Utstillingen er satt sammen av forfatterne og kunsthistorikerne Kjersti Sundt Sissener og Anne Vira Figenschou i samarbeid med Hege Skredsvig. De fleste maleriene lånes av private eiere og enkelte av disse igjen har aldri før blitt vist offentlig. I år er vi også så heldige å få låne et maleri , «Aften ved Rivieraen», fra de kongelige samlinger.

Boken Skredsvig er en verkskatalog som viser alle registrerte malerier av Chr. Skredsvig. Boken er laget av Orfeus forlag og selges i Hagan. Kr. 598,-