Galleri Skredsvig

Drømmen om et galleri for Christian Skredsvig på hans hjemsted Hagan startet allerede på 1900- tallet. Målet var å bygge opp igjen den gamle låven på gården til et moderne galleri som først og fremst skulle ha veggplass nok til å kunne vise Christian Skredsvigs enormt store malerier Menneskens Søn og Ungdomsfest i Eggedal som eies av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Drømmen ble først til virkelighet i 2015, da hadde Stiftelsen Galleri Skredsvig klart å samle inn nok penger til å påbegynne byggingen. Takket være generøse pengegaver fra Sparebankstiftelsen DNB, Bergesenstiftelsen, Eckbos Legat, Anders Jahres Humanitære Stiftelse, Stiftelsen UNI, Adstate AS, Sigdal kommune, Buskerud fylkeskommune, Gjensidige Modum, Sigdal og Krødsherad, Private givere samt gaveforsterkning fra Kulturdepartementet, ble bygget fullfinansiert.

Det er inngått avtaler om langvarig deponering av kunstverk med Nasjonalmuseet og Sparebankstiftelsen DNB. 

Galleribygget er tegnet av Friis Arkitekter og bygget av Blink Hus Sigdal. Prosjektleder har vært Hege Christina Skredsvig som i tillegg har hatt ansvar for innvendig utforming.

Galleriet ble offisielt åpnet 18. juni 2016 av Nasjonalmuseet ved Nils Ohlsen, avdelingsdirektør eldre og moderne kunst.

Galleriet er i to etasjer med utstillingsrom både i første og andre etasje. Galleriet i andre etasje er forbehold Christian Skredsvigs kunst med skiftende temautstillinger sommer og vinter.