Utstilling av Friluftskolens malerier

Utstilling av Friluftskolens malerier

Utstillingen finnes i 1. etasje i Galleriet og viser et bredt spekter gjennom 10 år med malerskole. Salgsutstilling.

Friluftskolen feirer 10 år med malerskole her i Hagan og vil i den anledning ha en egen utstilling som viser et bredt spekter av malerier gjennom disse årene.

Det vil være alt fra amatør/hobbymalere til profesjonelle malere, ferdige og uferdige kunstverk. Fellestrekk for alle er at de er malt her i Hagan på friluftskolen.

Enkelte av maleriene vil også være for salg.