Åpning av sommerens temautstilling, «På reise».

Åpning av sommerens temautstilling, «På reise».

Chr. Skredsvigs skisser og malerier fra studieturer til bl.a. Den franske Riviera, Grez, Caen og Sevilla.