Åpning av sommerens temautstilling. «Eggedal»

Åpning av sommerens temautstilling. «Eggedal»

Offisiell åpning kl: 13.00

Vi ønsker velkommen til sesongåpning 2019 med tema «EGGEDAL».

Program for dagen.

– Daglig leder for Hagan Hege Christina Skredsvig ønsker velkommen.

– Kunstner Bjørn Båsen om sin utstilling Ouverture.

– Anne Beret Skredsvig – om dikteren Eva Aasand fra Eggedal.

– Ordfører i Sigdal Tine Norman åpner utstillingen.

– Eggedal sangkor.

– Ca. kl. 13.45 omvisning i utstillingene Eggedal og Ouverture.

 

Hagans venner har egen stand med salg av rømmegrøt, kaffe og kaker. Her blir det også muligheter for å melde seg inn i venneforeningen.